Accessibility Tools

ศาลอาญาตลิ่งชัน
Taling Chan Criminal Court
image

ศาลอาญาตลิ่งชัน

ประกาศศาลอาญาตลิ่งชัน เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อรับฟ้องหรือผัดฟ้อง และฝากขัง เพื่อออกหมายค้นและหมายจับ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว เพื่อพิจารณาคำร้องขอคุมขังฉุกเฉินและยกเลิกคำสั่งคุมขังฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว และเพื่อพิจารณาคำร้องขอให้ยุติการกระทำทรมาน การกระทำการที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567)image

image เอกสารแนบ